• ผู้เล่นออนไลน์ 33 คน
 • FiveM DarkRP - โดเนท 
  avatar mx-auto white

  TrueWallet


  เบอร์โทร: 092-690-5354
  ชื่อ: ชัยภัทร (Chaipath)

  avatar mx-auto white

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


  เลขบัญชี: 198-1-40321-6
  ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ชื่อ: ชัยภัทร (Chaipath)

  ยืนยันการโดเนท

  • สลิปหลักฐานการโอนเงิน
  • ช่องทางการโอนเงิน   ระบบจะทำการตรวจสอบยอดการโดเนทภายใน 1-12 ชั่วโมง

  ประวัติการโดเนท

  การโดเนทเป็นการบริจาคให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนผู้พัฒนาระบบ
  การบริจาคไม่สามารถรับเงินสนับสนุนคืนได้