• ผู้เล่นออนไลน์ 27 คน
 • FiveM DarkRP - ปุ่มในเกม

  ทั่วไป

  F1 เมนูเอนิเมชั่นพิเศษ Discord Nitro
  F6 เมนูอาชีพ
  F11 ถ่ายภาพหน้าจอ
  G เมนูหลัก, เรียกหมอ (เมื่อโคม่า)
  G + คลิกขวาที่วัตถุ การกระทำต่างๆกับวัตถุ
  N พูดคุยด้วยเสียง
  M เมนูประติสัมพันธิ์
  T พูดคุยด้วยข้อความ
  Z ขยายแผนที่, ผู้เล่นใกล้เคียง
  SHIFT + M สลับหน้ากาก
  SHIFT + E ปล้นคนที่คุกเข่า
  SHIFT + Z ขยายแผนที่
  HOME รายชื่อผู้เล่น
  Alt+F11 โหมดถ่ายรูป

  ท่าทาง

  CTRL ย่อง
  CTRL + W คลานไปด้านหน้า บังคับทิศทางด้วย W A S D
  CTRL + S คลานไปด้านหลัง บังคับทิศทางด้วย W A S D
  C นั่งยองๆ
  B ชี้นิ้ว
  U นั่งคุกเข่า ผู้เล่นอื่นปล้นได้
  X ยกมือสองข้าง, ยกเลิกท่าทางอื่นๆ
  SHIFT + B กล้องส่องทางไกล
  ALT + B หันหน้า
  ALT + E ท่าตบหน้า
  ALT + W ท่าโคลทส์ไลน์
  CAPS ปุ่มลัดเอนิเมชั่น Discord Nitro

  พาหนะ

  L ล็อค/ปลดล็อคพาหนะ
  สัญญาณไฟรถ
  CAPS ล็อคความเร็วรถ
  SHIFT ดริฟต์รถ
  CTRL ใช้เทอร์โบ