Notice: Undefined index: permission in C:\xampp\htdocs\include\header\banner.php on line 25
 FiveM DarkRP - กฎหมาย

การปฏิบัติงานของตำรวจ

 • เมื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะต้องสวมเครื่องแบบและใช้พาหนะเจ้าหน้าที่ (ยกเว้นกรณีนอกเครื่องแบบ)
  เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้งไม่เกิน 3 ข้อหาสูงสุด
 • การปล้นธนาคารหรือบ้านแก๊ง ผู้เล่นจำต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าหากการปล้นนั้นผู้เล่นคนใดมีอาวุธติดไปในการปล้น
  หรือใช้อาวุธยิงผู้เล่นอื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย หรือเสียชีวิต
  มีโทษปรับ 100,000$ - 1,000,0000$ หรือจำคุก 30 - 60 นาที
 • ถ้าหากคดีไหนมีการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตให้ดำเนินคดีเพิ่มหนึ่งชั่วโมงทุกกรณี และเพิ่ม มาตรา 407
 • กรณีผู้เล่นติดคดีจะมีระยะเวลาสูงสุด 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นคดีที่ติดตัวจะหายไป ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เล่นที่หนีจนหมดครบ 2 ชั่วโมง แล้ว
 • ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึงอำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจดุลพินิจเป็นอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทำการอย่างใดหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างอิสระ
 • ผู้ร่วมมือหรือมีส่วนรู้เห็นกับคนร้าย ถือว่ามีความผิดทางอาญา มีโทษเท่าผู้กระทำความผิด ซึ่งในกฎหมายเปรียบเสมือนตัวการ กรณีซื่งเป็นความผิดส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องนำสืบให้ได้ข้อยุติว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดจริง
 • เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเซิฟเวอร์
 • เมื่อพบคดีโทษปรับ 100,000$ ขึ้นไปนำตัวมาทำคดีที่ส.น.
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้พาหนะของรัฐในการจับกุมและต้องเปิดไซเรนทุก (ยกเว้นกรณีนอกเครื่องแบบ)
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจควรแต่งกายเพื่อให้ผู้เล่นรับทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยกเว้นกรณีนอกเครื่องแบบ)
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกกล่าวทุกครั้งก่อนใส่กุญแจมือผู้เล่นยกเว้นกรณีติดดาวหรือกรณีผู้เล่นมีความผิดซึ่งหน้าหรือพยายามหลบหนี
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ใส่กุญแจมือขณะผู้เล่นอยู่ในพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่
 • ต้องแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้ง เมื่อขออนุญาตตรวจค้นผู้ต้องสงสัยที่ไม่ใช่แก๊ง
 • หากใส่บิลผู้ต้องหาผิดมาตราเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบิลนั้น 2 เท่า
 • การใส่ข้อหาต้องแจกแจงรายละเอียดตามความผิดที่ผู้ต้องหากระทำ ให้ชัดเจน(แจ้งมาตราทุกครั้ง) และลงโทษสูงสุดได้ 3 มาตราเท่านั้น
 • เขตปะทะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โคม่ารอการรักษา สามารถใช้วอเรียกกำลังเสริมได้ไม่เกินแปดคนรวมที่มีอยู่ก่อน หรือถ้าหมอมาช่วยเหลือไม่ทันแล้ว NL จะโดนลบความจำทันทีไม่มีการขอกำลงเสริม
 • ถ้าผู้เล่นมีค่าความเลวเกิน 50 ขึ้นไป ห้ามส่งไปขัดพื้นทุกกรณี และถ้าผู้เล่นยังไม่ได้ทำความผิดไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจำคุก
 • หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำความผิด จะได้รับโทษ 3 เท่าของผู้เล่น

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อคนทั่วไป

 • เจ้าหน้าที่ต้องพูดจาสุภาพกับผู้เล่นทุกคนเห็นประโยชน์ผู้เล่นเป็นหลัก
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับสินบนจากผู้เล่น หากพบความผิดของผู้เล่นที่อนุโลมกันได้ให้นำส่งบริการชุมชนหรือพับกล่อง
 • เมื่อผู้เล่นเกิดอาการคลั่งหัวร้อน ให้ตำรวจขออนุญาตใส่กุญแจมาที่ สน.เพื่อสงบสติอารมณ์
 • เจ้าหน้าที่สามารถบังคับจ่ายบิลผู้เล่นที่ทำการค้างจ่ายได้ทุกเมื่อ จำนวนกี่บิลก็ได้ เมื่อพบผู้เล่นทำความผิดหรือต้องสงสัย (ผู้ต้องสงสัยคือบุคคลที่มีแก๊ง บุลคลที่ถือาวุธสงคราม บุลคลที่ขับรถหนีหรือวิ่งหนีเป็นต้น)
 • กรณีที่ผู้เล่นทำผิดกฎหมายที่มีโทษปรับหรือจำคุก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นว่าจะเลือกปรับหรือจำคุก
 • กรณีผู้เล่น โคม่า โดยสารพาหนะที่เสียหาย ทำผิดกฏหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ค้นตัวบุคคลนั้นและคนใกล้เคียงเพื่อสืบหาหลักฐานเพื่อ สอบคดี แต่หากพบผู้ต้องสงสัยให้นำตัวมาสน.เพื่อสอบสวนโดยเร็ว
 • หากผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีไม่ยอมลงจากรถในขณะที่จอดเท่านั้น) ตำรวจสามารถเชิญ ออกพาหนะ ได้โดยบอกกล่าวผู้เล่นก่อน
 • อนุญาตให้ใช้อาวุธชนิดปืนสั้นหรืออาวุธระยะประชิดทุกชนิดกรณีผู้ร้ายหลบหนี หรืออาวุธสงครามเพื่อใช้หยุดการเคลื่อนที่ของพาหนะเท่านั้นและต้องบอกกล่าวผู้เล่นก่อนที่จะใช้อาวุธ (ในกรณีจำเป็นต้องยิงผู้ต้องสงสัย) ส่วนการยิงพาหนะไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อความรวดเร็วในการจับกุมโดยไม่ต้องเปิดวงแดง

การปฏิบัติหน้าที่ต่อแก๊ง

 • เมื่อพบผู้เล่นที่มีแก๊งน้อยกว่า 3 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขอดูใบอนุญาตแก๊งและใบอนุญาตพกปืนได้แต่ไม่สามารถขอค้นตัวได้
 • เมื่อพบผู้เล่นที่มีแก๊งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขอค้นตัว ตรวจค้นผู้เล่นได้ทุกอย่าง เพื่อป้องกันการก่อเหตุ มาตรา 505
 • ห้ามแก๊งรวมตัวเกิน 5 คน ในระยะ 1 เลนถนน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นจะต้องทำการสลายการรวมตัวทันที หากแก๊งไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตาม มาตรา 609 (ยกเว้นกรณีในเมืองหากไม่มีการทะเลาะวิวาทชกต่อย เนื่องจากในเมืองเป็นเขตปลอดการปะทะ)
 • หากเจ้าหน้าที่พบแก๊งที่อยู่ในพื้นที่สุมเสี่ยงมีจำนวนมากกว่า 5 เท่า ของเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่ต้องอยู่บนพาหนะเท่านั้น และถอยกำลังเพื่อป้องกันการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ (กรณียกเว้น การประกาศจับ)
 • เมื่อแก๊งก่อเหตุคดีรายแรง (โทษปรับ 100,000$ ขึ้นไป) ตำรวจสามารถเรียกบุคคลในแก๊งมาสอบปากคำได้ หากแก๊งไม่มาให้ปากคำ สามารถประกาศจับได้ตามข้อปฏิบัตข้อที่ 16 และ 17 ตามระเบียบแก๊ง
 • กรณีแก๊งทำการปล้นธนาคาร ห้ามใช้ผู้เล่นช่วยเหลือในทางใดๆก็ตามนอกเหนือจากผู้เล่นสูงสุด 8 คนในวงแดง (เช่น การอยู่นอกวงแดงแล้วโทรศัพท์ส่งสัญญาณแจ้งผู้เล่นที่อยู่ในวงแดง การดูต้นทาง)
 • ห้ามเจ้าหน้าที่ดักจับแก๊งหรือผู้เล่นในจุดเกิดหรือจุดวาปทุกจุดของเซิฟ (ระยะหาง 3 เสาไฟฟ้า)

การเปิดวงแดง

 • เปิดได้ต่อเมื่อมีผู้เล่นก่อจราจลหรือมีผู้กระทำผิด อนุญาตให้ใช้อาวุธสงครามหรือพาหนะเพื่อการปะทะหรือเข้าจับกุม
 • ในกรณีมีการเปิดวงแดงจะมีเวลาให้เตรียมพร้อม 30 วินาที เพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้องต้องออกจากพื้นที่ (กรณีเกิดจราจลในเขตเมือง) หรือทั้งสองฝ่ายเตรียมตัว (กรณีไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า)
 • ถ้าตำรวจถูกทำร้ายจนโคม่า สามารถเปิดวงแดงเข้าปะทะได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเตือน
 • ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หลังจาก 30 วินาที หากอยู่ภายในวงแดงตำรวจสามารถวิสามัญได้ทันที
 • ตำรวจไม่ต้องคำนึงถึงตัวประกันเมื่ออยู่ในวงแดง ถ้าตัวประกันโคม่าตำรวจสามารถให้หมอรักษาได้เมื่อจบเหตุปะทะ แต่หากตัวประกันเกิดใหม่ตำรวจต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับตัวประกัน 2,000,000$

การทำงานของตำรวจนอกเครื่องแบบ

 • การจะล่อซื้อหรือทำภารกิจโดยใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบได้นั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้กำกับขึ้นไปเท่านั้น
 • อนุญาตให้ตำรวจนอกเครื่องแบบใช้รถทั่วไปที่ไม่ใช่รถตำรวจได้
 • ตำรวจนอกเครื่องแบบไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เอง ทำได้เพียงใส่กุญแจมือ เพื่อรอตำรวจในเครื่องแบบมาจับกุมเท่านั้น

การออกตรวจตรา

 • ออกตรวจได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวันและต้องได้รับการอนุมัติจากตำแหน่งรองผู้กำกับขึ้นไป
 • ต้องมีตำรวจยศสารวัตรขึ้นไปอย่างต่ำ1คนในการนำออกตรวจ

การตั้งด่าน

 • ต้องมีตำรวจยศผู้หมวดขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน และตำรวจผู้ติดตามอย่างน้อย 2 คน เจ้าหน้าที่สามารถเรียกสุ่มตรวจค้นตัวค้นรถที่ต้องสงสัยว่าจะมีของผิดกฎหมายทุกชนิดได้ทันที

พื้นที่ภายในสถานีตำรวจ

 • ถ้าผู้ใดไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งภายในอาณาเขตสถานนีตำรวจ ตำรวจสามารถใช้ มาตรา 901 ได้ทันทีตามดุลยพินิจ

ข้อห้าม

 • ห้ามใส่หน้ากากในขณะปฏิบัติหน้าที่ (ยกเว้นกรณีนอกเครื่องแบบ)
 • ห้ามใส่ข้อหาและใส่โทษจำคุกมั่ว
 • ห้ามปลดกุญแจมือผู้ต้องขังทุกกรณี
 • ห้ามปล่อยผู้ต้องขังออกจากที่คุมขังและล็อคประตูทุกครั้ง
 • ห้ามตำรวจทำการช่วยเหลือฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีความเป็นกลาง อาทิเช่นตำรวจแกงค์ เป็นต้น