FiveM DarkRP - กฎหมายจราจร

การจราจรทั่วไป

 • มาตรา 101 ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด - การขับรถเกินความเร็วที่กำหนด ในเมือง 120 กม/ชม นอกเมือง 250 กม/ชม
  มีโทษปรับ 1,000$
 • มาตรา 102 การขับรถโดยประมาท - การที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
  (ผิดเลน กินเลน รวมไปถึง การขับชนขับรถชนสิ่งปลูกสร้างในเซิฟเวอร์) ถือเป็นการขับรถโดยประมาท
  มีโทษปรับ 1,000$ กรณีเมาแล้วขับปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที
 • มาตรา 103 จอดรถในที่ห้ามจอด - เช่น จอดกลางถนน ที่ไม่ใช่ที่จอดรถ จอดในสถานที่เฉพาะของราชการ
  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  มีโทษปรับ 1,000$ หากเจ้าของรถไม่อยู่จะโดนยึดรถ
 • มาตรา 104 การขับรถผิดเลน มีบังคับใช้ให้ขับรถเลนขวา หากเป็นถนนคู่ เลนซ้ายสุดจะเป็นเลนรถที่ขับเร็ว
  หากแซงขวา หรือขับรถผิดเลน
  มีโทษปรับ 1,000$ หากเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ขับขี่จะโดนยึดใบขับขี่
 • มาตรา 105 การไม่ยอมหยุดรถในขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจค้น
  มีโทษปรับ 5,000$
 • มาตรา 106 รถแต่งที่ผิดกฎหมายได้แก่ การใส่ไฟนีออนใต้ท้องรถ ถือว่าผิดกฎหมาย
  มีโทษปรับ 30,000$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 107 การไม่ยอมหลีกทางให้กับรถฉุกเฉิน – การไม่ยอมหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินที่เปิดไซเรนอยู่
  มีโทษปรับ 10,000$
 • มาตรา 108 การขับพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต - การขับพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย
  มีโทษปรับ 10,000$
 • มาตรา 109 การแข่งรถ - การแข่งรถในที่สาธารณะ
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 นาที
 • มาตรา 110 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 111 ฝ่าผืนสัญญาณไฟจราจร
  มีโทษปรับไฟแดงละ 5,000$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 112 พาหนะหุ้มเกราะ - ไม่ว่าจะเป็นรถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆที่มีเกราะไม่อณุญาติให้ขับขี่ทุกกรณีใดๆ
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที