FiveM DarkRP - กฎหมายจราจร

การจราจรทั่วไป

 • มาตรา 101 ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด - การขับรถเกินความเร็วที่กำหนด ในเมือง 120 กม/ชม นอกเมือง 250 กม/ชม
  มีโทษปรับ 500$
 • มาตรา 102 การขับรถโดยประมาท - การที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
  (ผิดเลน กินเลน รวมไปถึง การขับชนขับรถชนสิ่งปลูกสร้างในเซิฟเวอร์) ถือเป็นการขับรถโดยประมาท
  มีโทษปรับ 500$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที
 • มาตรา 103 จอดรถในที่ห้ามจอด - เช่น จอดกลางถนน ที่ไม่ใช่ที่จอดรถ จอดในสถานที่เฉพาะของราชการ
  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  มีโทษปรับ 500$ หากเจ้าของรถไม่อยู่จะโดนยึดรถ
 • มาตรา 104 การขับรถผิดเลน มีบังคับใช้ให้ขับรถเลนขวา หากเป็นถนนคู่ เลนซ้ายสุดจะเป็นเลนรถที่ขับเร็ว
  หากแซงขวา หรือขับรถผิดเลน
  มีโทษปรับ 500$ หากเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ขับขี่จะโดนยึดใบขับขี่
 • มาตรา 105 การไม่ยอมหยุดรถในขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจค้น
  มีโทษปรับ 2,500$
 • มาตรา 106 รถแต่งที่ผิดกฎหมายได้แก่ การใส่ไฟนีออนใต้ท้องรถ ถือว่าผิดกฎหมาย
  มีโทษปรับ 15,000$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 107 การไม่ยอมหลีกทางให้กับรถฉุกเฉิน – การไม่ยอมหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินที่เปิดไซเรนอยู่
  มีโทษปรับ 500$
 • มาตรา 108 การขับพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต - การขับพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย
  มีโทษปรับ 5,000$
 • มาตรา 109 การแข่งรถ - การแข่งรถในที่สาธารณะ
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 นาที
 • มาตรา 110 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
  มีโทษปรับไม่เกิน 500$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 111 ฝ่าผืนสัญญาณไฟจราจร
  มีโทษปรับไฟแดงละ 2,500$ และยึดใบขับขี่
 • มาตรา 112 พาหนะหุ้มเกราะ - ไม่ว่าจะเป็นรถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆที่มีเกราะไม่อนุญาตให้ขับขี่ทุกกรณีใดๆ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที

ยาเสพติด

 • มาตรา 201 ครอบครองกัญชา - หากกัญชาที่ครอบครองที่เกิน 2 ชิ้น
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก จำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 202 การครอบครองสสาร - การครอบของยาเสพติดหรือสสารใดๆที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติด
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 204 ใช้สารเสพติด - การใช้สารเสพติดต่างๆ
  มีโทษปรับ 15,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 205 ขายสิ่งเสพติด, อาวุธเถื่อน, เงินสกปรก - การขาย ขนส่ง ขนส่งอาวุธ สิ่งเสพติด
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 206 เป็นผู้ผลิตสารเสพติด - เป็นผู้ผลิตสารเสพติดเพื่อขายมากกว่า 5 ชิ้น
  มีโทษปรับ 250,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

อาวุธ

อาวุธของตนเองและเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย (ใบ ป.4)
อาวุธและเครื่องกระสุนอาวุธส่วนบุคคลนั้นผู้ใดประสงค์จะซื้อต้องปฏิบัติตามกฎหมายตาม
กรณีพกพาใช้ได้ 3 กรณี คือสำหรับการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน สำหรับการยิงสัตว์ สำหรับนักล่าค่าหัวที่ลงทะเบียน

กรณีอาวุธเถื่อน คืออาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ มีโทษจำคุก 1 - 3 ชั่วโมง และปรับตั้งแต่ 5,000$
ยึดอาวุธทุกกรณี หากถูกจับหรือตรวจค้นเจอ

 • มาตรา 301 การโชว์อาวุธในที่สาธารณะ - การโชว์อาวุธ
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 302 ใช้งานของมีคม - ถือของมีคมที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นอาวุธในที่สาธารณะ
  สามารแทงหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 303 เป็นผู้ผลิตอาวุธร้ายแรง - เป็นผู้ผลิตอาวุธร้ายแรงเพื่อขาย
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 304 ครอบครองอาวุธสงคราม/หนัก – ครอบครองอาวุธสงคราม
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 305 ขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย – การขายอาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 306 การยิงอาวุธเข้าไปในที่อยู่อาศัยหรือที่ที่มีคนอยู่
  จงใจเจตนาหรือประมาทที่ยิงอาวุธเข้าไปในที่อยู่อาศัยหรือที่ที่มีคนอยู่
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 307 การโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรง - การโจมตีด้วยการใช้อาวุธหรืออาวุธประเภทดาบ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต

 • มาตรา 401 ทำร้ายร่างกายผู้เล่นอื่น – อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

 • มาตรา 402 การทรมาน - การกระทำกับร่างกายกับบุคคลอื่นให้บาดเจ็บสาหัสโดยความจงใจก่อนฆ่า หรือไม่ฆ่าก็ตาม
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

 • มาตรา 403 พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงาน - การพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือคนที่ทำงานให้องค์กรรัฐบาล
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 404 กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย – การฆ่าคนที่เกิดจากความประมาท
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 405 เจตตาฆ่าผู้อื่นโดยตั้งใจ
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 20 - 50 นาที

 • มาตรา 406 การฆ่าคนโดยคิดไตร่ตรองไว้ก่อน(มีการวางแผนที่จะฆ่ามีการเตรียมการ)
  มีโทษปรับ 250,000$ หรือจำคุก 20 - 50 นาที

 • มาตรา 407 ฆาตกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ- การฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ
  มีจำคุก 1 ชั่วโมง (ไม่มีการยอมความทุกกรณี)

 • มาตรา 408 การลักพาตัว
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 40 นาที

 • มาตรา 409 การจับตัวประกัน - การจับคนเพื่อบังคับให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  มีโทษปรับ 50,000$หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 410 การกระทำความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การดำเนินการที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ
  มีโทษปรับ 15,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น เผา)

 • มาตรา 501 การลักทรัพย์ - เอาทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 502 การลักทรัพย์ - เอาทรัพย์ของบุคคลอื่น ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่เกิน 2 เท่า
  (ต้องมีหลักฐานในการแจ้ง) หากแจ้งความเท็จ มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 30 นาที

 • มาตรา 503 ชิงทรัพย์ - ต้องขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต้องประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายเท่านั้น
  มุ่งต่อทรัพย์คือวัตถุมีรูปร่าง ความผิดสำเร็จเมื่อได้ทรัพย์ไป
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 60 นาที

 • มาตรา 504 ความผิดฐานชิงทรัพย์ - เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำ 1 - 2 คน
  มีโทษปรับ 15,000$ หรือจำคุก 10 - 60 นาที

 • มาตรา 505 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ - เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  อย่างเช่นปล้นธนาคารโดยร่วมกันลงมือ
  มีโทษปรับ 250,000$ หรือจำคุก 30 - 120 นาที

 • มาตรา 506 การปล้นอาวุธ - การปล้นอาวุธจากร้านค้าหรือบุคคลด้วยการทำร้าย หรือข่มขู่โดยใช้อาวุธ
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 50 นาที

 • มาตรา 507 บุกรุก - การลักลอบ หรือบุกเข้ามาในสถานที่ห้ามเข้าเช่น บ้านผู้อื่น
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 508 แฮกเกอร์หากถูกจับได้
  ยึดเงินของกลางคืนเจ้าทุกข์ และจำคุก 30 - 60 นาที

 • มาตรา 509 มีชิปแฮกในครอบครอง
  มีโทษปรับตามจำนวนชิปแฮก 35,000$ หรือจำคุก 30 - 60 นาที

 • มาตรา 510 การวางเพลิง – จงใจทำให้เกิดไฟไหม้ทรัพย์สินของผู้เล่นอื่น
  มีโทษปรับ 15,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 511 การลักลอบ - การลักลอบขนส่งสิ้นค้าหรือคนโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 512 ผู้เล่นใดทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์
  ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ มีความผิดฐานรับของโจร (รับต่อจากผู้เล่นอื่นมาอีกทอดหนึ่ง)
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 15 - 40 นาที และยึดทรัพย์ที่ได้มานั้นด้วย

 • มาตรา 513 ถ้าพบผู้เล่นที่มีเครื่องแฮก ให้สันนิฐานไว้ว่าเป็นแฮกเกอร์
  มีโทษปรับ 25,000$ และหรือจำคุก 30 นาที และยึดเครื่องแฮก

ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

 • มาตรา 601 การรบกวนความสงบ - การแหกปากโวยวาย การหมิ่นประมาท การแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น
  ถึงจะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตาม
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที

 • มาตรา 602 การสวมสิ่งที่ปกปิดใบหน้า -การสวมสิ่งที่ปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองเป็นใคร
  หรือเพื่อก่ออาชญากรรม
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที

 • มาตรา 603 การก่อจลาจล - การกระตุ้นให้เกิดการจลาจล หรือพฤติกรรมที่รุนแรง
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 604 การเข้าร่วมการก่อจลาจล - การเข้าร่วมการก่อจลาจล
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 605 การทะเลาะวิวาท - การที่บุคคลสองบุคคลหรือมากกว่า ต่อสู้กันในที่สาธารณะชน
  มีโทษปรับ 15,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 606 มึนเมา - บุคคลที่เมาแล้วอยู่ที่สาธารณะ (ไม่ใช่ร้านเหล้า)
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 607 ละเมิด – การกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้เล่นอื่นได้รับความเสียหาย ให้ทำ
  มีโทษปรับ 5,000$ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เล่นที่รับความเสียหาย
  การกระทำป่าเถื่อน – การทำลายข้าวของทำร้ายประชาชน
  ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับหรือและไม่สามารถชำระเงินค่าความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่นได้
  ให้จำคุกตั้งแต่ 20 - 60 นาที แล้วแต่ดุลพินิจพิจารณาจากความเสียหาย

 • มาตรา 608 สมคบกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
  หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในเกมเมืองเช่น การมั่วสุม
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 609 สมคบกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป การสมคบนั้นเป็นไปเพื่อการทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
  อันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด ปล้น ฆ่า ลักพาตัว ก่อความวุ่นวาย ผู้เล่นเหล่านั้นมีความผิด
  มีโทษปรับ 250,000$ หรือจำคุก 30 - 120 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 610 การพนัน - การเล่นการพนันทุกชนิด
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 611 การกระทำอนาจาร - เจตนาทำลามกอนาจารต่อหน้าสาธารณะชนหรือที่สาธารณะ
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 3 - 15 นาที

 • มาตรา 612 การค้าประเวณี - มีการชักชวนให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อแลกเป็นเงินหรือสินค้าบริการอื่นๆ
  มีโทษปรับ 5,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 613 การปลอม - การปลอมไม่ว่าจะ ปลอมเอกสาร ปลอมชื่อ ปลอมตัว
  เช่น ใส่ชุดเจ้าหน้าที่ , ใส่ชุดนักโทษ เงินสกปรก
  หลอกลวง เพื่อการฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดของกลางทั้งหมด

 • มาตรา 615 การอณุรักษ์ - มีสัตว์สงวนในครอบครอง
  เช่น เต่าทะเล ปลาฉลาม
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดของกลางทั้งหมด

 • มาตรา 616 แก๊งเถื่อน - ผู้ที่มีแก๊งต้องพกใบอนุญาตแก๊ง
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที
 • มาตรา 617 อาชีพเถื่อน - บุคคลได้ที่ประกอบอาชีพเถื่อน
  เมื่อตำรวจตรวจพบ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดใบอนุญาตแก๊ง

ข้อบังคับ

 • มาตรา 900 ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่ อาทิเช่น ท้าต่อย ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นต้น
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที
 • มาตรา 901 การขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ - การขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกประการไม่ว่าจะ
  ไม่ยอมจอดรถ ขับรถขวางปิดกั้นทาง ไม่ให้ข้อมูลคนร้าย ไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่สั่ง
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 902 ขัดขืนการจับกุมเจ้าหน้าที่ - จงใจล่าช้า ขัดขวาง หรือ ปั่นป่วนเจ้าหน้าที่ในขณะจับกุม
  มีโทษปรับ 25,000$ และจำคุก 5 - 15 นาที
 • มาตรา 903 การติดสินบน - การให้ของเพื่อที่จะได้รับประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน
  มีโทษปรับ 50,000$ และจำคุก 20 - 40 นาที
 • มาตรา 904 โทรสายด่วนฉุกเฉิน - การโทร 911 แล้วแจ้งความเท็จ หรือก่อกวน
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 15 นาที
 • มาตรา 905 ให้การเท็จหรือแจ้งความเท็จ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 15 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 906 หากผู้ต้องหา ทำการหลบหนีเข้าบ้าน มีความผิดเจตนาหลบหนี ขัดขืนการจับกุม
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 907 ผู้ใดให้ที่พักพิงแก่ ผู้ต้องหา จะถูกดำเนินคดี ให้ ที่หลบซ่อนผู้ต้องหา
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 908 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่างการส่งตัวนักโทษ (นอกบริเวณเรือนจำ)
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 1 ชั่วโมง หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 909 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่าง การส่งตัวนักโทษ (ในบริเวณเรือนจำ)
  มีโทษปรับ 150,000$ หรือจำคุก 1 - 2 ชั่วโมง หรือทั้งจำทั้งปรับ
  (กรณีหากทำการยึด สน. เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้ตลอด ไม่มีกฎความจำเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าในกรณีนี้)
 • มาตรา 910 ทำลายทรัพย์สินส่วนราชการ และทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ หรือรถพยายาล ทรัพย์สินหมอ
  มีโทษปรับ 25,000$ หรือจำคุก 15 นาที
 • มาตรา 911 กระทำความผิดแล้วหนี – การที่คุณกระทำความผิดแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุถ้าความผิดสำเร็จแล้ว
  ลงโทษตามฐานของความผิดนั้น ถ้าเป็นกรณีกลับใจไม่กระทำการต่อเพื่อให้ความผิดนั้นบรรลุผล
  ต้องระวางโทษ สองในสามของฐานความผิดนั้นๆ
 • มาตรา 912 ความผิดใดๆถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้เจ้าหน้าผู้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รีรอให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
 • มาตรา 913 หากอยู่ในพื้นที่อันตรายแพทย์ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเจ้าหน้าที่และผู้ก่อนคดีใดๆทั้งสิ้น
 • มาตรา 914 สัญญาณไซเรนของเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเมื่อใช้ในเหตุด่วน
 • มาตรา 915 เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรักษาผู้เล่นอื่นๆได้
 • มาตรา 916 หากผู้เล่นมีดาวขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทันที
  ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
  มีโทษปรับ 21,000$ หรือจำคุก 10 นาที
  มีโทษปรับ 21,000$ หรือจำคุก 20 นาที
  มีโทษปรับ 21,000$ หรือจำคุก 30 นาที
  มีโทษปรับ 21,000$ หรือจำคุก 50 นาที