FiveM DarkRP - กฎยาเสพติด

ยาเสพติด

 • มาตรา 201 ครอบครองกัญชา - หากกัญชาที่ครอบครองที่เกิน 2 ชิ้น
  มีโทษปรับ 100,000$ จำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 202 การครอบครองสสาร - การครอบของยาเสพติดหรือสสารใดๆที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติด
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 204 ใช้สารเสพติด - การใช้สารเสพติดต่างๆ
  มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 205 ขายสิ่งเสพติด, อาวุธเถื่อน, เงินสกปรก - การขาย ขนส่ง ขนส่งอาวุธ สิ่งเสพติด
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 206 เป็นผู้ผลิตสารเสพติด - เป็นผู้ผลิตสารเสพติดเพื่อขายมากกว่า 5 ชิ้น
  มีโทษปรับ 500,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

อาวุธ

อาวุธของตนเองและเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย (ใบ ป.4)
อาวุธและเครื่องกระสุนอาวุธส่วนบุคคลนั้นผู้ใดประสงค์จะซื้อต้องปฏิบัติตามกฎหมายตาม
กรณีพกพาใช้ได้ 3 กรณี คือสำหรับการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน สำหรับการยิงสัตว์ สำหรับนักล่าค่าหัวที่ลงทะเบียน

กรณีอาวุธเถื่อน คืออาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ มีโทษจำคุก 1 - 3 ชั่วโมง และปรับตั้งแต่ 5,000$
ยึดอาวุธทุกกรณี หากถูกจับหรือตรวจค้นเจอ

 • มาตรา 301 การโชว์อาวุธในที่สาธารณะ - การโชว์อาวุธ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 302 ใช้งานของมีคม - ถือของมีคมที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นอาวุธในที่สาธารณะ
  สามารแทงหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 303 เป็นผู้ผลิตอาวุธร้ายแรง - เป็นผู้ผลิตอาวุธร้ายแรงเพื่อขาย
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 304 ครอบครองอาวุธสงคราม/หนัก – ครอบครองอาวุธสงคราม
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 305 ขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย – การขายอาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 306 การยิงอาวุธเข้าไปในที่อยู่อาศัยหรือที่ที่มีคนอยู่
  จงใจเจตนาหรือประมาทที่ยิงอาวุธเข้าไปในที่อยู่อาศัยหรือที่ที่มีคนอยู่
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 307 การโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรง - การโจมตีด้วยการใช้อาวุธหรืออาวุธประเภทดาบ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
  มีโทษปรับ 200,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต

 • มาตรา 401 ทำร้ายร่างกายผู้เล่นอื่น – อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บ
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

 • มาตรา 402 การทรมาน - การกระทำกับร่างกายกับบุคคลอื่นให้บาดเจ็บสาหัสโดยความจงใจก่อนฆ่า หรือไม่ฆ่าก็ตาม
  มีโทษปรับ 100,000$ - 300,000$ หรือจำคุก 10 - 40 นาที

 • มาตรา 403 พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงาน - การพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือคนที่ทำงานให้องค์กรรัฐบาล
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 20 - 40 นาที

 • มาตรา 404 กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย – การฆ่าคนที่เกิดจากความประมาท
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 405 เจตตาฆ่าผู้อื่นโดยตั้งใจ
  มีโทษปรับ 200,000$ หรือจำคุก 20 - 50 นาที

 • มาตรา 406 การฆ่าคนโดยคิดไตร่ตรองไว้ก่อน(มีการวางแผนที่จะฆ่ามีการเตรียมการ)
  มีโทษปรับ 500,000$ หรือจำคุก 20 - 50 นาที

 • มาตรา 407 ฆาตกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ- การฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ
  มีจำคุก 1 ชั่วโมง (ไม่มีการยอมความทุกกรณี)

 • มาตรา 408 การลักพาตัว
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 40 นาที

 • มาตรา 409 การจับตัวประกัน - การจับคนเพื่อบังคับให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 410 การกระทำความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การดำเนินการที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ
  มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น เผา)

 • มาตรา 501 การลักทรัพย์ - เอาทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 502 การลักทรัพย์ - เอาทรัพย์ของบุคคลอื่น ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่เกิน 2 เท่า
  (ต้องมีหลักฐานในการแจ้ง) หากแจ้งความเท็จ มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 30 นาที

 • มาตรา 503 ชิงทรัพย์ - ต้องขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต้องประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายเท่านั้น
  มุ่งต่อทรัพย์คือวัตถุมีรูปร่าง ความผิดสำเร็จเมื่อได้ทรัพย์ไป
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 10 - 60 นาที

 • มาตรา 504 ความผิดฐานชิงทรัพย์ - เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำ 1 - 2 คน
  มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 10 - 60 นาที

 • มาตรา 505 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ - เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  อย่างเช่นปล้นธนาคารโดยร่วมกันลงมือ
  มีโทษปรับ 500,000$ หรือจำคุก 30 - 120 นาที

 • มาตรา 506 การปล้นอาวุธ - การปล้นอาวุธจากร้านค้าหรือบุคคลด้วยการทำร้าย หรือข่มขู่โดยใช้อาวุธ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 50 นาที

 • มาตรา 507 บุกรุก - การลักลอบ หรือบุกเข้ามาในสถานที่ห้ามเข้าเช่น บ้านผู้อื่น
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 508 แฮกเกอร์หากถูกจับได้
  ยึดเงินของกลางคืนเจ้าทุกข์ และจำคุก 30 - 60 นาที

 • มาตรา 509 มีชิปแฮกในครอบครอง
  มีโทษปรับตามจำนวนชิปแฮก 1 ชิ้นต่อ 100,000$ หรือจำคุก 30 - 60 นาที

 • มาตรา 510 การวางเพลิง – จงใจทำให้เกิดไฟไหม้ทรัพย์สินของผู้เล่นอื่น
  มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 511 การลักลอบ - การลักลอบขนส่งสิ้นค้าหรือคนโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
  มีโทษปรับ 20,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 512 ผู้เล่นใดทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์
  ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ มีความผิดฐานรับของโจร (รับต่อจากผู้เล่นอื่นมาอีกทอดหนึ่ง)
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 - 40 นาที และยึดทรัพย์ที่ได้มานั้นด้วย

 • มาตรา 513 ถ้าพบผู้เล่นที่มีเครื่องแฮก ให้สันนิฐานไว้ว่าเป็นแฮกเกอร์
  มีโทษปรับ 50,000$ และหรือจำคุก 30 นาที และยึดเครื่องแฮก

ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

 • มาตรา 601 การรบกวนความสงบ - การแหกปากโวยวาย การหมิ่นประมาท การแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น
  ถึงจะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตาม
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที

 • มาตรา 602 การสวมสิ่งที่ปกปิดใบหน้า -การสวมสิ่งที่ปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองเป็นใคร
  หรือเพื่อก่ออาชญากรรม
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที

 • มาตรา 603 การก่อจลาจล - การกระตุ้นให้เกิดการจลาจล หรือพฤติกรรมที่รุนแรง
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 604 การเข้าร่วมการก่อจลาจล - การเข้าร่วมการก่อจลาจล
  มีโทษปรับ 200,000$ หรือจำคุก 30 - 50 นาที

 • มาตรา 605 การทะเลาะวิวาท - การที่บุคคลสองบุคคลหรือมากกว่า ต่อสู้กันในที่สาธารณะชน
  มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 606 มึนเมา - บุคคลที่เมาแล้วอยู่ที่สาธารณะ (ไม่ใช่ร้านเหล้า)
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 607 ละเมิด – การกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้เล่นอื่นได้รับความเสียหาย ให้ทำ
  มีโทษปรับ 10,000$ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เล่นที่รับความเสียหาย
  การกระทำป่าเถื่อน – การทำลายข้าวของทำร้ายประชาชน
  ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับหรือและไม่สามารถชำระเงินค่าความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่นได้
  ให้จำคุกตั้งแต่ 20 - 60 นาที แล้วแต่ดุลพินิจพิจารณาจากความเสียหาย

 • มาตรา 608 สมคบกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
  หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในเกมเมืองเช่น การมั่วสุม
  มีโทษปรับ 200,000$ หรือจำคุก 20 - 60 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 609 สมคบกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป การสมคบนั้นเป็นไปเพื่อการทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
  อันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด ปล้น ฆ่า ลักพาตัว ก่อความวุ่นวาย ผู้เล่นเหล่านั้นมีความผิด
  มีโทษปรับ 500,000$ หรือจำคุก 30 - 120 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 610 การพนัน - การเล่นการพนันทุกชนิด
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 - 20 นาที

 • มาตรา 611 การกระทำอนาจาร - เจตนาทำลามกอนาจารต่อหน้าสาธารณะชนหรือที่สาธารณะ
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 3 - 15 นาที

 • มาตรา 612 การค้าประเวณี - มีการชักชวนให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อแลกเป็นเงินหรือสินค้าบริการอื่นๆ
  มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที

 • มาตรา 613 การปลอม - การปลอมไม่ว่าจะ ปลอมเอกสาร ปลอมชื่อ ปลอมตัว
  เช่น ใส่ชุดเจ้าหน้าที่ , ใส่ชุดนักโทษ เงินสกปรก
  หลอกลวง เพื่อการฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดของกลางทั้งหมด

 • มาตรา 615 การอณุรักษ์ - มีสัตว์สงวนในครอบครอง
  เช่น เต่าทะเล ปลาฉลาม
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดของกลางทั้งหมด

 • มาตรา 616 แก๊งเถื่อน - เกาะกลุ่มรวมกัน เกิน 4 คน
  ก่อความวุยวาย ในที่ใดที่หนึ่งถือว่าเข้าค่าย 'แก๊งเถื่อน'
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที
 • มาตรา 617 อาชีพเถื่อน - บุคคลได้ที่ประกอบอาชีพเถื่อน
  เมื่อตำรวจตรวจพบ
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 15 - 30 นาที และยึดใบอณุญาติแก๊ง