• ผู้เล่นออนไลน์ 48 คน
 • FiveM DarkRP - กฎตำรวจ

  การปฏิบัติงานของตำรวจ

  • เมื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะต้องสวมเครื่องแบบและใช้พาหนะเจ้าหน้าที่
   เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้งไม่เกิน 3 ข้อหาสูงสุด
  • การปล้นธนาคารหรือบ้านแก๊ง ผู้เล่นจำต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าหากการปล้นนั้นผู้เล่นคนใดมีอาวุธติดไปในการปล้น
   หรือใช้อาวุธยิงผู้เล่นอื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย หรือเสียชีวิต
   มีโทษปรับ 100,000$ - 1,000,0000$ หรือจำคุก 30 - 60 นาที
  • ถ้าหากคดีไหนมีการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตให้เพิ่มจำคุกหนึ่งชั่วโมงทุกกรณี และเพิ่ม มาตรา 407
  • กรณีผู้เล่นติดคดีจะมีระยะเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นคดีที่ติดตัวจะหายไป ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เล่นที่หนีจนหมดครบ 24 ชั่วโมง แล้ว
  • ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึงอำนาจตัดสินใดอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจดุลพินิจเป็นอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทำการอย่างใดหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างอิสระ
  • ผู้ร่วมมือหรือมีส่วนรู้เห็นกับคนร้าย ถือว่ามีความผิดทางอาญา มีโทษเท่าผู้กระทำความผิด ซึ่งในกฎหมายเปรียบเสมือนตัวการ กรณีซื่งเป็นความผิดส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องนำสืบให้ได้ข้อยุติว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดจริง
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจควรแต่งกายเพื่อให้ผู้เล่นรับทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกกล่าวทุกครั้งก่อนใส่กุญแจมือผู้เล่นยกเว้นกรณีติดดาวหรือกรณีผู้เล่นมีความผิดซึ่งหน้าหรือพยายามหลบหนี
  • ต้องแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้ง เมื่อขออนุญาตตรวจค้นผู้ต้องสงสัย
  • หากใส่บิลผู้ต้องหาผิดมาตราเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบิลนั้น 2 เท่า
  • การใส่ข้อหาต้องแจกแจงรายละเอียดตามความผิดที่ผู้ต้องหากระทำ ให้ชัดเจน (แจ้งมาตราทุกครั้ง) และลงโทษสูงสุดได้ 3 มาตราเท่านั้น
  • เขตปะทะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โคม่ารอการรักษา สามารถใช้วอเรียกกำลังเสริมได้ไม่เกินแปดคนรวมที่มีอยู่ก่อน
  • ถ้าผู้เล่นมีค่าความเลวเกิน 50 ขึ้นไป ห้ามส่งไปขัดพื้นทุกกรณี และถ้าผู้เล่นยังไม่ได้ทำความผิดไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจำคุก
  • หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำความผิด จะได้รับโทษ 3 เท่าของผู้เล่น

  การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อคนทั่วไป

  • เจ้าหน้าที่ต้องพูดจาสุภาพกับผู้เล่นทุกคนเห็นประโยชน์ผู้เล่นเป็นหลัก
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับสินบนจากผู้เล่น หากพบความผิดของผู้เล่นที่อนุโลมกันได้ให้นำส่งบริการชุมชนหรือพับกล่อง
  • เมื่อผู้เล่นเกิดอาการคลั่งหัวร้อน ให้ตำรวจขออนุญาตใส่กุญแจมาที่ สน.เพื่อสงบสติอารมณ์
  • เจ้าหน้าที่สามารถบังคับจ่ายบิลผู้เล่นที่ทำการค้างจ่ายได้ทุกเมื่อ จำนวนกี่บิลก็ได้ เมื่อพบผู้เล่นทำความผิดหรือต้องสงสัย (ผู้ต้องสงสัยคือบุคคลที่มีแก๊ง บุลคลที่ถือาวุธสงคราม บุลคลที่ขับรถหนีหรือวิ่งหนีเป็นต้น)
  • กรณีผู้เล่นทำผิดกฏหมายที่มีโทษปรับหรือจำคุก ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นว่าจะเลือกปรับหรือจำคุก หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีผู้เล่น โคม่า โดยสารพาหนะที่เสียหาย ทำผิดกฏหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ค้นตัวบุคคลนั้นและคนใกล้เคียงเพื่อสืบหาหลักฐานเพื่อ สอบคดี แต่หากพบผู้ต้องสงสัยให้นำตัวมาสน.เพื่อสอบสวนโดยเร็ว
  • หากผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีไม่ยอมลงจากรถในขณะที่จอดเท่านั้น) ตำรวจสามารถเชิญ ออกพาหนะ ได้โดยบอกกล่าวผู้เล่นก่อน
  • อนุญาตให้ใช้อาวุธชนิดปืนสั้นหรืออาวุธระยะประชิดทุกชนิดกรณีผู้ร้ายหลบหนี ถ้าหากผู้เล่นอยู่บนพาหะนะ สามารถใช้อาวุธสงครามยิงได้โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อความรวดเร็วในการจับกุมโดยไม่ต้องเปิดวงแดง
  • ไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ขายอาวุธชนิดให้ประชาชน

  การปฏิบัติหน้าที่ต่อแก๊ง

  • เมื่อพบผู้เล่นที่มีแก๊งน้อยกว่า 3 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขอดูใบอนุญาตแก๊งและใบอนุญาตพกปืนได้แต่ไม่สามารถขอต้นตัวได้ถ้าหากมีใบอนุญาต
  • เมื่อพบผู้เล่นที่มีแก๊งมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขอค้นตัว ตรวจค้นผู้เล่นได้ทุกอย่าง เพื่อป้องกันการก่อเหตุ มาตรา 505 โดยไม่มีข้อยกเว้นและขึ้นอยู่กับดุลพิจของเข้าหน้าที่ตำรวจ
  • ห้ามแก๊งรวมตัวเกิน 5 คน ในระยะ 1 เลนถนน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นจะต้องทำการสลายการรวมตัวทันที หากแก๊งไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตาม มาตรา 609 (ยกเว้นกรณีในเมืองหากไม่มีการทะเลาะวิวาทชกต่อย เนื่องจากในเมืองเป็นเขตปลอดการปะทะ)
  • หากเจ้าหน้าที่พบแก๊งที่อยู่ในพื้นที่สุมเสี่ยงมีจำนวนมากกว่า 5 เท่า ของเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่ต้องอยู่บนพาหนะเท่านั้น และถอยกำลังเพื่อป้องกันการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ (กรณียกเว้น การประกาศจับ)
  • เมื่อแก๊งก่อเหตุคดีร้ายแรง (โทษปรับ 50,000$ ขึ้นไป) ตำรวจสามารถเรียกบุคคลในแก๊งมาสอบปากคำได้ หากแก๊งไม่มาให้ปากคำ สามารถประกาศจับได้ถือว่าเป็นกรณีหลบหนี
  • กรณีแก๊งทำการปล้นธนาคาร ห้ามใช้ผู้เล่นช่วยเหลือในทางใดๆก็ตามนอกเหนือจากผู้เล่นสูงสุด 8 คนในวงแดง (เช่น การอยู่นอกวงแดงแล้วโทรศัพท์ส่งสัญญาณแจ้งผู้เล่นที่อยู่ในวงแดง การดูต้นทาง)
  • ห้ามเจ้าหน้าที่ดักจับแก๊งหรือผู้เล่นในจุดเกิดหรือจุดวาปทุกจุดของเซิฟ (ระยะหาง 3 เสาไฟฟ้า)

  การเปิดวงแดง

  • เปิดได้ต่อเมื่อมีการประทะ หรือก่อจลาจล หรือมีผู้กระทำผิด อนุญาตให้ใช้อาวุธสงครามเพื่อยุติการประทะ หรือก่อจลาจล และผู้กระทำผิด
  • ในกรณีมีการเปิดวงแดงจะมีเวลาให้เตรียมพร้อม 30 วินาที เพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้องต้องออกจากพื้นที่ และทั้งสองฝ่ายเตรียมตัว
  • ถ้าตำรวจถูกทำร้าย สามารถเปิดวงแดงเข้าปะทะได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเตือนและไม่ต้องคำนึงถึงคนในวง
  • ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หลังจาก 30 วินาที หากอยู่ภายในวงแดงตำรวจสามารถวิสามัญได้ทันที
  • ตำรวจไม่ต้องคำนึงถึงตัวประกันเมื่ออยู่ในวงแดง ถ้าตัวประกันโคม่าตำรวจสามารถให้หมอรักษาได้เมื่อจบเหตุปะทะ

  การทำงานของตำรวจนอกเครื่องแบบ

  • การจะล่อซื้อหรือทำภารกิจโดยใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบได้นั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้กำกับขึ้นไปเท่านั้น
  • อนุญาตให้ตำรวจนอกเครื่องแบบใช้รถทั่วไปที่ไม่ใช่รถตำรวจได้
  • ตำรวจนอกเครื่องสามารถทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นดำเนินคดีและนำตัวไปสถานีตำรวจ
  • ห้ามใส่ชุดเจ้าหน้าที่ แต่ต้องมีป้ายตำรวจไว้แสดงตัวเมื่อประชาชนขอดู

  การออกตรวจตรา

  • ออกตรวจได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวันและต้องได้รับการอนุมัติจากตำแหน่งรองผู้กำกับขึ้นไป
  • ต้องมีตำรวจยศสารวัตรขึ้นไปอย่างต่ำ1คนในการนำออกตรวจ

  การตั้งด่าน

  • ต้องมีตำรวจยศผู้หมวดขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน และตำรวจผู้ติดตามอย่างน้อย 2 คน เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจค้นตัว ค้นพาหนะ ได้ทุกกรณี

  พื้นที่ภายในสถานีตำรวจ

  • ถ้าผู้ใดไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งภายในอาณาเขตสถานนีตำรวจ ตำรวจสามารถใช้ มาตรา 901 ได้ทันทีตามดุลยพินิจ

  ข้อห้าม

  • ห้ามใส่หน้ากากในขณะปฏิบัติหน้าที่ (ยกเว้นกรณีนอกเครื่องแบบ)
  • ห้ามใส่ปรับและจำคุกพร้อมกันในหนึ่งการจับกุม (ยกเว้นระบุไว้ว่าทั้งจำทั้งปรับ)
  • ห้ามปลดกุญแจมือผู้ต้องขังทุกกรณี
  • ห้ามปล่อยผู้ต้องขังออกจากที่คุมขังและล็อคประตูทุกครั้ง
  • ห้ามตำรวจทำการช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีความเป็นกลาง อาทิเช่นตำรวจแก๊ง เป็นต้น